Begeleiding van besturen

Begeleiding van besturen

U bestuurt een vereniging of organisatie.
Het is zinvol om af en toe stil te staan bij uw eigen functioneren: 
wat doen we goed, wat zou anders kunnen ?

Hoe kunnen we effectief vergaderen,
hoe zorgen we voor een zinvolle taakverdeling ?

In een gesprek nemen we uw vragen en wensen door, en maken afspraken over de gewenste begeleiding.

Een vrijblijvend gesprek met voorstel en prijsopgave is altijd mogelijk.