Hulp bij advies en instemming

Hulp bij advies en instemming

In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is geregeld dat de OR adviesrecht heeft bij bepaalde voorstellen en plannen van de directie.
Bij bepaalde andere onderwerpen heeft de OR instemmingsrecht.
De OR ontvangt informatie over de plannen, wint zelf informatie in, neemt een standpunt in.
Daarna formuleert de OR een advies of geeft wel of geen instemming.

Wat kan de OR doen ? Welke stappen moeten gezet worden ?
Hoe kom je tot een standpunt? Hoe gaat de OR om met tegengestelde belangen ?
Hoe onderhandelen we met de directie ?  Hoe formuleren we ons advies ?
Wat is het verschil tussen “ja, mits … “ of  “nee, tenzij … “.

Met deze vragen kunt u terecht bij SchellachScholing. Samen kijken we welke ondersteuning zinvol is.
U kunt denken aan:
meedenken op de achtergrond, (telefonisch) vragen beantwoorden, discussies in uw OR begeleiden,
een brief of advies beoordelen of schrijven. Het kan allemaal.
U ontvangt een voorstel met een kostenindicatie. Daarna beslist u of u begeleiding wilt.