Waarom een OR of PVT?

Waarom een OR of PVT?

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) schrijft voor dat een bedrijf met meer dan 50 medewerkers een Ondernemingsraad (OR) hoort te hebben.
Een bedrijf met 20 tot 50 medewerkers kan een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) instellen.

In grotere organisaties is het voor de directie niet mogelijk om met alle medewerkers persoonlijk contact te hebben. Dan is het zinvol om een OR of PVT op te richten. De leden kunnen namens het personeel met de directie overleggen. Het doel is om de gang van zaken in de organisatie te verbeteren, zowel kleinere zaken op korte termijn, als ook de strategische koers op langere termijn.

De grote waarde van OR en PVT is, dat de leden weten wat er op de werkvloer bij het personeel leeft, en kunnen aangeven hoe bepaalde plannen op de werkvloer doorwerken. Soms kunnen plannen in aangepaste vorm effectiever zijn.
Leden van OR en PVT geven meestal aan, dat zij door hun OR- of PVT-kennis de organisatie beter begrijpen. Ze kunnen een brug slaan tussen de werkvloer en de directie.