Themabijeenkomsten

Themabijeenkomsten

Komende maanden worden verschillende OR-cursussen gegeven, waarbij de corona-regels worden gevolgd, kleine groepen, zodat 1,5 m mogelijk is.
Vanwege verbouwing is dat niet op Kaasboerderij Schellach, maar bij een locatie bij u in de buurt, bijvoorbeeld Goes, Terneuzen of Vlissingen.
Hieronder staan de onderwerpen. Als u belangstelling hebt, laat het weten door een email te sturen. 

De agenda voor komende maanden:

 

– vrijdag 18 februari 2022, dag, Goes, Middelburg of Terneuzen, afhankelijk van de aanmeldingen 
Financieel beleid voor OR-leden zonder financiële kennis
Veel OR-leden vinden het lastig om de begroting en/of de jaarcijfers te bespreken. Maar met enige kennis van zaken is dat juist heel interessant en belangrijk. Wees niet bang, kom naar deze bijeenkomst, gericht op OR-leden zonder financiële ervaring en leer de basisprincipes achter de cijfers. Het kan echt.    

– donderdag 24 maart 2022, dag, Goes
Wet op de Ondernemingsraden (WOR) voor startende OR-leden
Als u nieuw bent in de OR, komt er veel op u af: namen, termen, afkortingen, definities. In deze dag worden de rechten, plichten en mogelijkheden van de OR besproken, zodat u als startend OR-lid gemakkelijker mee kunt praten, kennis van zaken hebt en (kritische) vragen durft te stellen. 

– donderdag 31 maart 2022, dag, Middelburg, Goes of Terneuzen
Advies- en instemmingsrecht goed gebruiken
Bij bepaalde besluiten van de directie heeft de OR adviesrecht en bij een aantal andere besluiten heeft de OR instemmingsrecht. Deze dag bespreken we eerst artikel 25 (adviesrecht) en artikel 27 (instemmingsrecht). Daarna kijken we hoe je als OR deze rechten kunt gebruiken om zoveel mogelijk invloed te hebben.  

– vrijdag 8 april 2022, ochtend, Goes, Middelburg of Terneuzen
Zinvol contact onderhouden met de achterban
De OR wordt gekozen door de medewerkers. Dan is het belangrijk dat ze niet alleen rondom verkiezingen iets van de OR horen, maar juist ook tijdens de zittingsperiode over wat de OR nu eigenlijk doet. 
Met elkaar bespreken we uiteenlopende contactvormen met voor- en nadelen. Daarna kijken we wat bij uw organisatie en uw eigen OR past en hoe u daarmee aan de slag kunt gaan. 

– donderdag 14 april 2022, ochtend
Basiskennis arbeidsomstandigheden
Iedere werkgever moet zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Daarbij zijn er rechten en plichten voor werkgever én werknemer. De OR heeft instemmingsrecht bij diverse regelingen en heeft een signalerende functie voor de arbeidsomstandigheden in de praktijk van alledag.  In deze bijeenkomst nemen we de wetgeving door, en de taakverdeling (werkgever, werknemer, leidinggevende, arts, BHV-er, preventiemedewerker, OR) en wat er op dit moment actueel is door corona-regels. 

– op aanvraag, ochtend of middag
Maak als OR een analyse van uw organisatie met sterte-zwakte-analyse
De corona-crisis heeft de wereld veranderd. Veel organisaties zullen de balans op gaan maken: wie zijn we, hoe staan we ervoor, wat kan blijven, wat kan of moet anders, hoe kunnen we bijsturen ? Het is zinvol om als OR (ook) na te denken over het reilen en zeilen van uw organisatie. De sterkte-zwakte-analyse is daarvoor een zinvolle methode. In deze bijeenkomst wordt uitgelegd hoe de methode werkt, daarna gaan we aan de slag.   

– op aanvraag, ochtend of middag
Lobbyen en onderhandelen
De OR overlegt met de directie over de gang van zaken in de organisatie. Regelmatig zal de directie met voorstellen komen voor veranderingen. Als de OR het daar niet of gedeeltelijk mee eens is, is het belangrijk om bij te sturen. Dan is het nodig om op tijd in de organisatie te lobbyen en zinvol met de bestuurder te onderhandelen. In deze middag worden de spelregels uitgelegd, maar gaan we vooral ook oefenen. 

– voorjaar, 2 of 3 bijeenkomsten
Basiskennis voor ambtelijk secretarissen
De ambtelijk secretaris is een waardevolle steun voor de OR, maar de taken en invulling kunnen per OR verschillen. In 3 bijeenkomsten van 1 dagdeel komen de volgende onderwerpen aan bod:
– taken en verantwoordelijkheden ambtelijk secretaris;
– Wet op de Ondernemingsraden, o.a. recht op overleg, advies- en instemming, verkiezingsregels;
– invloed uitoefenen als OR, binnen en buiten de WOR;
– vergadertechniek: opstellen agenda, notuleren, discussiëren en besluiten nemen;
– communicatie met de achterban;
– praktijkvragen.

Suggesties voor themabijeenkomsten: laat het weten
Als u graag een bijeenkomst zou volgen over een ander onderwerp, laat het weten. Als blijkt dat er voldoende belangstelling voor is, kan het georganiseerd worden of we maken een afspraak voor uw eigen OR.

Bijvoorbeeld:
– Duurzame inzetbaarheid, wat kan de OR doen ? (ochtend of middag)
– Pensioenen, hoe zit dat eigenlijk ? (ochtend of middag)
– Effectief vergaderen (dag)
– …..   …..    …..

telefoon: mw Marja Kwekkeboom, 06 2249 1542.
email: info@schellachscholing.nl.

Email-adreslijst zodat u op de hoogte kunt blijven:
Enkele keren per jaar ontvangen belangstellenden een email met de data van de themadagen voor de komende maanden.

Wilt u op de hoogte gehouden worden ?
Meldt uw emailadres aan door een email te sturen naar info@schellachscholing.nl
onder vermelding van “Aanmelding emailadreslijst voor nieuws over themadagen”.

Praktische informatie: 
Waar:     
locatie bij u in de buurt
Kosten:   
dag: € 270,- per persoon (incl lunch, excl BTW)
ochtend/middag: 
€ 155,- per persoon
(excl lunch, excl BTW)