De naam Schellach

De naam Schellach

Schellach is een voormalige parochie ten noorden van Middelburg.

Kaart uit Nieuwe Cronyck van Zeeland van Smallegange:

De kern Schellach lag op een oude kreekrug, een zijrug van de bredere kreekrug die van Middelburg naar Sint Laurens en Serooskerke loopt.
De zeer oude heerlijkheid en het dorp met kerk, kosterij, molen en school stonden onder het gezag van de Graaf van Zeeland. Tijdens het beleg van Middelburg (1572 – 1574) is er veel verwoest. Vooral de kerk en de molen moesten het ontgelden. In de tijd van Smallegange (1696) stonden er van de kerk nog de muurresten, gewelven en een gedeelte van de toren.
In 1753 restte alleen nog de begraafplaats. Een klein verhoogd plateau in de buurtschap herinnert nog aan deze plek.
Op de kadastrale kaart van 1846 staat het ‘t Hof Klein-Schellach aangegeven. Deze hofstede is bij de inundatie van Walcheren in 1944 verdwenen.
Na de oorlog werd iets westelijker een nieuwe boerderij gebouwd. Dat is nu Kaasboerderij Schellach.