Advies en instemming

Advies en instemming

In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) staat aangegeven wat de rechten, plichten en mogelijkheden zijn van de OR.

Twee belangrijke rechten zijn:

– Adviesrecht (artikel 25)
en
– Instemmingrecht (artikel 27)

Daarnaast heeft de OR:
recht op overleg (artikel 23 en 24), recht op informatierecht (artikel 31) en initiatiefrecht (artikel 23.3).

De OR kan altijd ongevraagd advies geven.