Onderwerp

Onderwerpen

U geeft aan wat uw vragen en wensen zijn. In overleg wordt vervolgens het programma opgesteld.

Onderwerpen die regelmatig aan bod komen, zijn: 

– rechten van de OR, m.n. advies- en instemmingsrecht;
– lobbyen en onderhandelen;
– standpunt en/of strategie bepalen over een onderwerp uit uw eigen praktijk;
– efficiënt vergaderen;
– financieel beleid van uw organisatie: het lezen van de begroting en jaarrekening
– arbeidsomstandigheden-beleid
– effectiviteit van uw team bespreken: wat gaat goed, wat kan beter, hoe pakken we dat aan;

– sterkte-zwakte-analyse van uw organisatie;
– communicatie met de achterban;
– samenwerking tussen OR en bestuurder;
– werkplan voor de komende periode.

Teambuilding met outdooropdrachten kan verzorgd worden door de heer Ronald van Rooijen.
Dit is mogelijk als aparte training of in combinatie met andere onderwerpen.